رئیس سازمان
رئیس سازمان 
بهرام شیخلووند
 

Get_Image 
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۶
منبع سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۱۴۵