خیابان شریعتی

خیابان شریعتی
خیابان شریعتی،ایستگاه سرعین
 

Get_Image 
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۲
منبع سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۲۲